...

Projekt identyfikacji wizualnej dla firmy Nourished Health Emilia Podkowiak, która zajmuje się dietetyka kliniczną. Stworzyłam dla niej kompleksowy pakiet materiałów graficznych, dzięki którym firma zyskała spójny, wiarygodny wizerunek, który przyciąga uwagę klientów i buduje zaufanie do marki. W ramach projektu powstało: – spójna identyfikacja wizerunku marki – wizytówki– ulotki– plakaty–…

Dowiedz się więcej

1/1
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.